Executive search

Ny rapport: Näringslivets rekryteringsparadox leder till kompetensslöseri

Näringslivet har en för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den. Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Det visar rapporten ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning”, som bygger på en undersökning genomförd bland ledare av chefsrekryteringsföretaget Wes. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

– Rapporten visar att det är alldeles för många företag som inte tar vara på den kompetens och potential som finns där ute. Vi menar att näringslivet har fastnat i en rekryteringsparadox där man har insikt om problemen, men väljer att inte använda lösningarna, säger Carolina Engström, vd för Wes.

Rapporten visar att drygt två tredjedelar av ledarna menar att de inte är tillräckligt bra på att utnyttja hela kompetenspoolen när de ska rekrytera. Ålder och branscherfarenhet är två faktorer som påverkar synen på kompetens. Drygt fyra av tio ledare känner stor eller en viss tveksamhet inför att rekrytera personer i 30- eller 60-årsåldern till chefsroller, även om de har kompetensen som krävs. Branschöverskridande rekrytering ses som ett av de mest effektiva sätten att hitta kompetenta ledare, samtidigt som bristande erfarenhet av den nya branschen ses som ett av de största problem i samband med rekrytering. Två tredjedelar av ledarna menar också att de inte är tillräckligt bra på att hitta kompetens från andra branscher, trots att 90 procent av ledarna själva kan tänka sig att byta bransch.

– Att rekrytera spetskompetens på ledarnivå är avgörande för företagens framgång. Vi behöver sluta med kompetensslöseri genom att utmana bilden på vad som krävs, utveckla sättet man rekryterar på och tänka utanför boxen, säger Carolina Engström.

Rapporten fastslår att det mest effektiva sättet att säkra kompetensförsörjningen är att bredda synen på kompetens. Nästan hälften av arbetsgivarna arbetar aktivt för att öka mångfalden gällande kön, och cirka 40 procent för detsamma gällande utländsk bakgrund. Av de tillfrågade ledarna tycker 70 procent att ett aktivt mångfaldsarbete är en effektiv metod för att underlätta kompetensförsörjningen.

Så bekämpas rekryteringsparadoxen

1.     Släpp branschsargen. Att våga söka kompetens utanför branschen är en av de mest effektiva vägarna till en säkrad kompetensförsörjning i framtiden.

2.     Uppdatera sättet ni rekryterar. Nyttja hela kompetenspoolen, kräv en mångfald av kandidater, och glöm inte värdet av ledarskapsutveckling.

3.     Sätt en långsiktig kompetensstrategi – på alla nivåer. Sätt krav och formulera tydliga mål kring hur sammansättningen och försörjningen av kompetens ska se ut i framtiden, med tydligt ledarskap från styrelsen.

4.     Utveckla inkluderande ledarskap. Det räcker inte med mångfald; ett ledarskap som kontinuerligt och aktivt strävar efter en ökad öppenhet, lyhördhet och nyfikenhet på nya perspektiv är en nyckel till långsiktig framgång.

5.     Boosta lärandet. Mångfald och lärande hänger ihop, så inför aktiviteter som främjar lärandet i organisationen.

 

Om rapporten
Rapporten är baserad på en undersökning med över 800 ledare i näringslivet och i offentlig sektor och genomfördes under december 2022 och januari 2023. Resultaten har sammanställts av konsult- och analysbolaget Rasmussen Analys. Rapporten presenteras digitalt den 30 mars kl 10:00 och finns tillgänglig på svenska och engelska.

Kontakt
För frågor gällande rapporten, inklusive medieförfrågningar och föreläsningar, vänligen kontakta Rebecka Shirazi, Head of Communications på Wes, på 070 959 43 03 eller rebecka@wesgroup.se.

Bildbank
Här finns högupplösta pressbilder och grafiskt material för rapporten, fria för användning i samband med rapportering om Wes Insights 2023.


Om Wes
Wes är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på mångfald. Wes bidrar till att skapa framgångsrika företag genom att hjälpa dem rekrytera den bästa kompetensen samt med ledarskapsutveckling och strategisk rådgivning. Med kunskap och engagemang hjälper Wes sina kunder och kandidater att tänka nytt och våga mer. Läs mer på www.wesgroup.se.

 

Pressmeddelande
Wes 2023-03-30