Skärmavbild 2022-06-10 kl. 10.55.03

I Dagens Industri

Idag är vi två rekryteringsbolag — av de 2883 stycken bolag i Sverige som är verksamma inom rekrytering — som öppet visar vår statistik över hur jämställda rekryteringar vi gjorde 2021.

Vi må vara konkurrenter men i jämställdhetsarbetet står vi enade. Vi uppmanar nu våra kollegor i rekryterings- branschen att våga vara mer transparenta kring statistiken. Varför? För att det är bara det som räknas som räknas.

Vi har båda sedan starten utmanat branschen, våra kunder och oss själva i att skapa ett mer jämställt ledarskap i svenska företag och organisationer. Har vi nått målet? Nej, vi är inte ens nära. Det finns många utmaningar kvar — som jämställda styrelser, ledningsgrupper och lika lön för lika arbete. Men vi har tagit de första stegen och vi hoppas att fler av våra branschkollegor följer oss. Hör av er så blir vi än starkare nästa år. Som rekryterare besitter vi en stor makt när det gäller vilka namn som föreslås till Sveriges ledande positioner. Med den makten kommer ansvar, ett ansvar vi gärna är med och axlar.

Men även som kund har du ett ansvar. Fråga din rekryterare hur de har arbetat för ett mer jämställt näringsliv det senaste året. Vill eller kan de inte svara? Byt till någon som både vill och kan.

Arbetar du på en av de andra 2881 firmorna, men vill utvecklas hos någon som inte bara talar om jämställdhet utan också aktivt arbetar för att kompetens ska vara det enda kriteriet för att nå toppen? Kontakta oss!

Carolina Engström, VD, Wes

Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare

 

Jämställdhetsindex 2021_Wes & Novare

 

Publicerat i Dagens Industri, 8 mars 2022

 

Wes är specialister på chefs- och styrelserekrytering, och erbjuder även en rad andra tjänster. Kontakta oss om vi kan hjälpa er.