CarolinaEngström_Wes_headshot (web)

Expertens tips till arbetsgivare: "Släpp branschsargen"

Publicerat i Dagens Industri, 29 mars 2023

Många branscher skriker efter personal – men i samhället råder det snarare kompetensslöseri än kompetensbrist. Det hävdar rekryteringsbyrån Wes efter att ha intervjuat över 800 chefer och ledare. ”Våga anställa utanför branschen”, tipsar Carolina Engström, vd på Wes. 

Många arbetsgivare tar inte vara på den rika mängd kompetens, talang och potential som finns där ute. Den insikten tar rekryteringsbolaget Wes med sig efter sin senaste studie ”Wes Insights 2023”.

Slutsatsen efter samtal med cirka 800 ledare inom näringsliv och offentlig sektor är att det råder ett onödigt stort slöseri av kompetens i samhället. Något som delvis bekräftas med att två tredjedelar av de tillfrågade ledarna svarar att de inte är tillräckligt bra på att utnyttja hela kompetenspoolen vid rekrytering.

Under studien identifierade Wes vad man kallar för ”rekryteringsparadoxen”. Vd Carolina Engström ger ett exempel.

”Å ena sidan säger majoriteten av ledarna vi har pratat med att rekryteringar utanför branschen är en av de absolut effektivaste lösningarna framåt. Men å andra sidan ses kandidaters bristande erfarenhet från branschen som ett av de största problemen i samband med rekryteringar.”

Att anställa utanför branschen, eller som Carolina Engström säger att ”släppa branschsargen”, är nämligen det första tipset som Wes listar.

”Personer som själva har arbetat länge i samma bransch tenderar att sätta likhetstecken mellan erfarenhet och branscherfarenhet”, säger Carolina Engström, som inte alls håller med om logiken och som snarare ser flera fördelar med branschöverskridande rekrytering.

”Det kan finnas andra kompetenser som personen kommer in med, man kan lära sig det man inte kan av alla andra kollegor. Man jobbar då med överförbara färdigheter.”

Bland studiens respondenter visar det sig att de flesta som har bytt bransch hade en positiv upplevelse.

”De som har gjort branschbyten upplever inte att det var omöjligt eller svårt, tvärtom. Det har varit något väldigt drivande och utvecklande.”

För att hitta personer utanför branschen tipsar Carolina Engström om att man kan leta bland kandidater med erfarenhet eller utbildning från närliggande områden.

FEM TIPS FRÅN WES VD CAROLINA ENGSTRÖM
 

1. Släpp branschsargen

”Många gånger sätter vi likhetstecken mellan kompetens och branscherfaren­het. Det behöver inte vara samma sak. Att våga söka kompetens utanför branschen är en av de mest effektiva vägarna till en säkrad kompetensförsörjning i framtiden. Annars riskerar man att missa en stor kandidatpool. Risken finns också att man hämmar innovation och utveck­ling när inte nya, erfarenheter tillåts komma in och berika de kreativa processerna.”

 

2. Uppdatera sättet att rekrytera

”Det finns en guldgruva av potential där ute som inte utnyttjas. Det är hög tid för organisationer att blicka inåt. Har vi professionella processer på plats när det gäller rekrytering och ledarskapsutveckling? Klamrar vi oss fast vid gamla föreställningar om vilken kompetens som räknas? Professio­nalisera rekryteringsprocessen och ställ krav på er rekryteringspartner. Acceptera inte listor av kandidater med exakt samma bakgrund, gå utanför de egna nätverken, våga vara en besvärlig uppdragsgivare och begär en bredare kandidatpool.”

 

3. Sätt en långsiktig kompetensstrategi – på alla nivåer

”Om man tänker att man har ett bolag i en bransch som man har kompetensbrist i, eller spås ha det i framtiden, så behöver man jobba med det redan nu. Det behöver både styrelsen, ledningen och HR ha som en prioriterad fråga. Om företaget ska växa inom ett segment där det är akut kompetensbrist måste man sätta upp en strategi för hur man ska jobba med det”, säger Carolina Engström och fortsätter.

”Det mest effektiva sättet att motverka kompetensbrist är att ta hand om de som man redan har i sitt bolag. Att se till att de trivs, att de vill jobba länge att de utvecklas och mår bra och att det finns en bred mångfald av personligheter och bakgrunder.”

 

4. Utveckla inkluderande ledarskap

”Det räcker inte med att stoppa in människor i ett bolag med massa olika bakgrunder, perspektiv, kön, och ålder för att mångfalden ska generera resultat. För att gynna företaget behöver man ledare som kan inkludera olika perspektiv som får fram potentialen och det bästa ur sina team.”

 

5. Boosta lärandet

”Man kan aktivt jobba med att kompetensutveckla internt och externt men att också dela kunskaper tillsammans och att skapa tid till det i vardagen. Det kan vara allt från 'lunch and learn' till sättet man utvärderar projekt så att man hela tiden har reflektion, utvärdering och lärande i sitt dagliga arbete. I grunden handlar det om att vara nyfiken på vad är det jag kan och inte? Vad behöver jag lära mig? Skapa förutsättningarna för en lärande organisation.”

 

Text Nicholas Tsakonas
Dagens Industri, 29 mars 2023

 

Läs mer om rapporten Rekryteringsparadoxen här.

 

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!