Ogunsen Hållbarhetsrapport 2023

Wes, som del av Ogunsen-koncernen, presenterar stolt vår hållbarhetsrapport för 2023.

Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och vårt dagliga arbete – med fokus på hög kvalitet och stabilitet. Vi bygger vår verksamhet långsiktigt genom att växa som företag samtidigt som vi verkar för en positiv påverkan på såväl människor som miljö. Vår ambition är ett hållbart företagande där vi arbetar kvalitetsfokuserat, resurseffektivt och miljöanpassat.

Genom en gedigen och tydlig hållbarhetsstrategi kan vi bedriva affärsverksamheten på ett sätt som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle. Strategin består av fyra fokusområden med tillhörande mål; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetareArbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet.

 

Hållbarhetsstrategi Ogunsen

 

Hållbarhetsrapport 2023

Ogunsen-koncernens hållbarhetsrapport är inspirerad av Global Reporting Initiatives Standards (GRI) och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Innehållet har definierats utifrån påverkan och väsentlighet, med grund i intressentdialog och väsentlighetsanalys. I rapporten presenteras identifierade väsentliga områden, resultat samt de risker och möjligheter som är kopplade till dessa områden liksom redogörelser för hur bolaget hanterar dem.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport här.

 

---

Wes är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på mångfald. Wes erbjuder Executive Search och är specialister på att rekrytera ledare – till styrelser, ledningar och andra seniora nyckelroller. Genom att erbjuda ledarskapsutveckling och strategisk rådgivning inom våra expertområden, kompetensförsörjning, mångfald och inkluderande ledarskap, hjälper vi företag att bygga professionella, nytänkande och diversifierade ledningar och styrelser. Wes vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid. Kontakta oss om vi kan hjälpa er!