Di debatt 8 mars 2024 Wes VD rekryteringar

I Dagens Industri

Det finns mycket att utveckla och förbättra när det kommer till VD-rekryteringar. Vi behöver både fler modiga uppdragsgivare och modiga rekryteringsföretag som tillsammans jobbar på bättre sätt, skriver rekryteringsexperterna Carolina Engström Lökken, Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill.

Andelen kvinnor av alla nytillträdda vd:ar i aktiebolag (avser alla aktiebolag, sparbanker, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag i Bolagsverkets register) har ökat från 12,2 procent 2004 till 22,6 procent 2023. Det visar en genomgång av Bolagsverket registreringar gjord av TLNT. Ser man endast till de börsnoterade bolagen går utvecklingen åt motsatt håll.

Den senaste tiden har frågan om den frånvarande mångfalden i toppskiktet av svenskt näringsliv samt vilken inverkan rekryteringsprocessen har lyfts i samband med olika nyheter. Andelen kvinnliga VD:ar på börsen sjunker mot botten, och trenden går redan fortsatt nedåt. Andra aspekter av mångfald, såsom utländsk bakgrund och geografisk spridning, är ännu lägre. Allbrights senaste rapport granskar rekryteringsbolagen och bekräftar det vi sagt länge: rekryterare har ett ansvar och en viktig roll i att öka mångfalden inom företagsledningar och branschen måste bli modigare och göra bättre inom en rad olika områden.

Vi är omgivna av normer och fördomar kring vem som kan axla en stor ledarroll, vem som är bäst lämpad att vara en trygg klippa i en stormig omvärld, vem som framtidssäkrar bolag allra bäst. Detta påverkar vem som rekryterar vem, vem som anses lämplig och vem som passar som ”handen i handsken”. Det är föreställningar och fantasier om vem som är ”rätt” och vem som inte håller måttet. Det döms och bedöms och människor stängs ute.

Det ställs nya och alltmer komplexa krav på morgondagens VD:ar och ledare. Undersökningar visar gång på gång att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till större framgång. Nya rapporter från McKinsey & Company samt Nordic Business Diversity Index 2024 betonar att mångfald och inkludering är viktigare än någonsin samtidigt som utvecklingen går åt fel håll. Mjuka värden, rätt använda, leder till goda affärer och bättre resultat. Det är ett faktum som inte går att bortse ifrån.

Hur kommer det då sig att näringslivet fortsätter att utse övervägande män till VD-rollen, trots att de flesta företag hävdar att de vill ha förändring och menar allvar med jämställdhet?

Hur avgörs vad som krävs och vem som är bäst lämpad när en ny VD ska tillsättas? Det är lätt att gå i samma hjulspår, på ”säkra (traditionella) kort”, jobba med välbekanta aktörer och titta inom befintliga nätverk, särskilt när företaget befinner sig i kris, lågkonjunktur eller andra utmaningar.

Problemet yttrar sig i enskilda rekryteringar men spiller även över i ett samhällsperspektiv där vi inte kan säkra den framtida kompetensförsörjningen om vi stänger ute och inte tar tillvara på den kompetens som faktiskt finns. För att framtidssäkra företaget behövs en mångfald av perspektiv och erfarenheter i våra organisationer och ett inkluderande ledarskap som främjar innovation, samarbete, engagemang, tillit och välmående.

Bolag inom vissa branscher rekryterar endast mellan varandra, för att man överdriver betydelsen av branscherfarenhet. Det blir dåligt för hela branscher, där kannibalismen på kompetens gör att man sänker kompetensnivån på totalen, istället för att addera nya kompetenser från andra branscher som kan lära och addera, utveckla och driva innovation.

Fördomar och fantasier om vem som kan göra vad och vem som är mest lämpad att leda stänger inte bara ute kompetens i den aktuella rekryteringen, det förhindrar även talangförsörjning på lång sikt. Den yngre generationen väljer aktivt arbetsgivare som matchar deras egna värderingar och där man känner igen sig i de som innehar de högsta positionerna.

Det är ett slöseri som riskerar att få Sverige att hamna på efterkälken.

Det behöver inte vara så här om vi är modiga att tänka annorlunda. Lösningarna finns tillgängliga. Vi chefsrekryterare, våra uppdragsgivare och våra kandidater – vi kan göra bättre om vi bara vågar och vill.

Professionella rekryteringsprocesser och en bredd i urvalet är kritiskt. Vi behöver se utanför våra befintliga nätverk och arbeta medvetet med mångfald. Nätverken i dag är ofta exkluderande och stängda – här behövs öppna, inkluderande och diversifierade nätverk som alla har tillgång till.

Vi behöver anamma ett nytt synsätt som innebär att se bredare, utmana kravprofiler som begränsar och se potentialen. Överförbara kompetenser, branschöverskridande erfarenheter och exceptionellt ledarskap kan vara en möjlighet som väger tyngre och berikar organisationen med nya perspektiv.

Sätt konkreta KPI:er, mål och följ upp. Det ger struktur och tydlighet i arbetet. Utgå från ert nuläge och sätt tydliga mål för hur ni ska utveckla er mångfald på chefspositioner och i hela bolaget. Koppla ihop arbetet med övergripande hållbarhetsarbete och rapportering. Välj rekryteringspartner som kan hjälpa er nå de mål ni sätter upp, och ställ krav.

För att vi ska kunna fortsätta att ligga i framkant, lösa de stora utmaningarna och bygga en hållbar framtid krävs ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetenser bidrar – och då behövs fler modiga beställare och fler modiga rekryteringsföretag!

 

Eva Ekedahl, VD för EQ Executive Search, och medgrundare av Women for Leaders samt programledare för Karriärpodden

Carolina Engström Lökken, VD för chefsrekryteringsbolaget Wes

Jeanna Rutherhill, VD för Women for Leaders och Signe samt medgrundare till EQ Executive Search

 

Denna artikel publicerades ursprungligen som en debattartikel i Dagens Industri den 8 mars 2024. 

 

---

Wes är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på mångfald. Wes erbjuder Executive Search och är specialister på att rekrytera ledare – till styrelser, ledningar och andra seniora nyckelroller. Genom att erbjuda ledarskapsutveckling och strategisk rådgivning inom våra expertområden, kompetensförsörjning, mångfald och inkluderande ledarskap, hjälper vi företag att bygga professionella, nytänkande och diversifierade ledningar och styrelser. Wes vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid. Kontakta oss om vi kan hjälpa er!