Chefs tidningen_Carolina Engström_Wes

Wes VD Carolina Engström intervjuas i Chefs tidningen

Ny rapport: Chefsrekryterare viktig förklaring till likriktning i chefsleden

Är det så att chefsrekryterare rekryterar samma gamla chefer - medan resten av världen förändras? Carolina Engström Lökken, VD på rekryteringsföretaget Wes, ser en bransch i behov av förändring.

Stiftelsen Allbright har i många år granskat och blottlagt ojämställda ledningar och styrelser i svenskt näringsliv.

De har gjort röda listor över företag som helt saknar kvinnor i sina ledningar och ibland riktat sökarljuset mot enskilda branscher.

Deras senaste rapport handlar om svensk rekryteringselit, executive search.

– Styrelser, ledningar, valberedningar, advokatbyråer, börsbolag och riskkapitalister har fått stå till svars för likriktningen i svenska chefsled. Men den bransch som har störst inflytande på tillsättningen av maktposter har hittills undgått granskning. Det är hög tid att dra fram den osynliga makten ur garderoben, skriver Allbrights vd Amanda Lundeteg i rapporten ”Rekryteringsbolagen – näringslivets grindvakter”.

I rapporten har tio Executive Search-firmor – som identifierats som de största spelarna inom chefsrekrytering – granskats. Nio av dem ställde upp på att låta medarbetarna svara på anonyma enkäter.

Samtliga tycks ha en ambition att rekrytera jämställt men faktum kvarstår; bara 13 procent av de externa chefsrekryteringarna till börsnoterade företag de senaste fem åren har gått till kvinnor.

Tittar man på rekryterade chefer till ledningsgrupper de senaste två åren är:

16 procent av vd:arna kvinnor.

17 procent av de operativa cheferna kvinnor.

13 procent av IT-cheferna kvinnor.

När det rekryteras kvinnliga chefer handlar det ofta om tjänster som HR-chef (85 procent av de rekryterade är kvinnor) och marknadschef (67 procent kvinnor).

Det här mönstret tycks förstärkas av rekryteringsbyråerna. Söker man en HR-chef söker man en kvinna, söker man en CTO letar man bland män.

Carolina Engström Lökken, VD på rekryteringsföretaget Wes, konstaterar att rapporten beskriver en vardag hon möter hela tiden.

– Egentligen är det ju inget nytt, vi vet att det fungerar så här. Att nätverken från Handels och motsvarande skolor följer och hjälper varandra genom livet. Och chefsrekryterarna följer och rekryterar ur de här nätverken. Det här är ett maktspel som gynnar vissa men stänger dörrar för andra, säger hon.

Att de här nätverken är ett problem för jämställdheten har många, till exempel Allbright, pekat på länge. Carolina Engström Lökken drar större växlar på problemet.

– Det här är ett jätteproblem med tanke på de utmaningar vi som samhälle står inför. Ska vi klara den omställning som nu måste ske ska vi kanske inte rekrytera samma slags chefer som vi alltid gjort – det är trots allt nya utmaningar att hantera? Och ska vi kunna hantera den kandidatbrist många pratar om måste vi rekrytera ur nya grupper.

– Sverige som land riskerar att halka efter om vi inte tar tag i det här, all kompetens måste komma till nytta, tillägger hon och hänvisar till Allbright-rapporten som visar att Sverige som tidigare varit ”världsbäst” i jämställda ledningsgrupper plötsligt blivit omkörda av USA, Storbritannien och Frankrike. Tyskland förväntas också snart gå om. Bara Polen rör sig i nuläget lika långsamt som Sverige.

Men vad är det då som bromsar? Förutom styrkan i de företrädesvis manliga nätverken, i företrädesvis Stockholm.

Carolina Engström Lökken ser flera faktorer som påverkar och samspelar:

Vi har fördomar om vem som är rätt för vissa jobb.

Rekryteringsprocesser präglas ofta av konservatism. Man rekryterar till viktiga poster, ”det får inte bli fel”, och då känns det tryggast att hitta någon som liknar företrädaren.

– Man tittar tyvärr ofta bakåt när man fattar beslut vid rekryteringar. Vad har vi haft för chef tidigare? Vad kan fylla hålet efter honom eller henne?

Chefsrekryterarna vill göra kunderna glada och ifrågasätter därför inte deras inspel och krav. Man vill hitta en matchning och bli klar med uppdraget.

Vad borde man då göra inom chefsrekryteringsbranschen för att få ordning på detta?

– Branschen behöver rannsaka sig själva och se vilken roll man har i kompetensförsörjningen i stort. Inse hur mycket man kan påverka till det positiva.

– Jag tror att vi står inför ett skifte. Branschen för chefsrekrytering är på väg att förändras. Från att ha styrts av män vars makt består i den personliga telefonboken kommer det i framtiden handla om helt andra saker. Kandidaternas makt kommer att öka, ny teknik kommer att hjälpa oss att göra matchningar och som rekryterare är din roll snarare att hjälpa kunden att ta beslut som leder till måluppfyllelse. Förhoppningsvis kommer vi att se rekrytering som en lärandeprocess i framtiden.

– Jag gör allt för att det här skiftet ska ske så snart som möjligt.  Vi har som sagt stora samhälleliga utmaningar framför oss, säger Carolina Engström Lökken.

 

Läs artikeln här.

 

Denna artikel publicerades den 7 februari 2024. Av: Helene Claesson Jennische, Chefs tidningen. 

 

---

Wes är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på mångfald. Wes erbjuder Executive Search och är specialister på att rekrytera ledare – till styrelser, ledningar och andra seniora nyckelroller. Genom att erbjuda ledarskapsutveckling och strategisk rådgivning inom våra expertområden, kompetensförsörjning, mångfald och inkluderande ledarskap, hjälper vi företag att bygga professionella, nytänkande och diversifierade ledningar och styrelser. Wes vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid. Kontakta oss om vi kan hjälpa er!