Skärmavbild 2022-09-14 kl. 13.15.26

Nu påbörjar många valberedningar sitt arbete. Ett viktigt arbete då en bra styrelse bland annat bidrar med värdefulla erfarenheter och strategier som gynnar företagets konkurrenskraft och affär. En professionell och kompetensbaserad rekryteringsprocess är lika viktigt för styrelseroller som för andra ledarskapsroller — och mångfald är en nyckelfaktor.

Diversifierade ledningar och styrelser har 35% högre sannolikhet att överträffa genomsnittets lönsamhet. Organisationer med stor mångfald klarar av att hantera samhällskriser och plötsliga förändringar i omvärlden bättre, och är bättre på att förutse viktiga förändringar som påverkar företagets affär och bransch. Ökad mångfald i styrelsen bidrar även till ökad attraktionskraft på marknaden och ökad innovationskraft.

Få bolag lyckas fullfölja ambitionen om bättre mångfald i sina styrelser. Det vanligaste argumentet är brist på kompetens utanför de traditionella styrelsenätverken. Men på Wes vet vi både att kompetensen finns och hur man bäst hittar den.

Fem tips för att öka mångfalden i styrelserummet

Ibland är det svårt att veta hur man lyckas och var man bör börja, speciellt om bolaget befinner sig in en traditionellt mansdominerad bransch, säger Wes VD Carolina Engström. Hon ger följande fem snabba tips som en bra startpunkt för att öka mångfalden i styrelserummet.

  1. Syna kravprofilen. Vilka kompetenser behövs?
  2. Utmana vikten av branscherfarenhet. Finns det närliggande branscher som breddar kandidatpoolen?
  3. Talanger väljer bort bolag med homogena styrelser och ledningsgrupper – säkerställ er attraktionskraft på alla nivåer.
  4. Gå utanför de egna nätverken – ta hjälp av extern rekryteringspartner, en professionell process är A och O.
  5. Inkludera de nya perspektiven. Säkerställ ordförandes förmåga att leda inkluderande i styrelserummet så ni tar vara på och behåller talangerna, annars förlorar ni dom snabbt.

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!