Ni talar om mig

Igår inleddes Almedalsveckan i Visby. Varje år diskuteras arbetsmarknaden och löften ges om ökad sysselsättning. Politikernas röster hörs, men de människor som berörs av politikernas löften, det vill säga de som står utanför både Almedalen och arbetsmarknaden, är inte representerade.

Lernia har därför tagit initiativet Ni talar om mig och har frågat de som inte är representerade vilka frågor de vill ha svar på, för att under Almedalesveckan vara deras röst, ställa deras frågor och ansvara för att svaren kommuniceras tillbaka.

Lernia arbetar dagligen med målgrupperna via bemanning, utbildning och omställning och vet att det går att ta sig från utanförskap till egenförsörjning och att alla kan, om man lyssnar på dem. Med initiativet Ni talar om mig vill Lernia uppmärksamma politikerna att möta och lyssna på sina viktigaste målgrupper, personerna som står utanför såväl Almedalen som arbetsmarknaden.

Läs mer om Ni talar om mig här.

Du kan också hjälpa till! Representera dem det faktiskt handlar om genom att twittra deras frågor till Sveriges politiker genom: #nitalarommig.


Prevous Item

Wes rekryterar Patrik Holmqvist som Architect Manager på IKEA IT

Next Item

Kan vi få en jämställd it-bransch snabbare?