Näringslivet halkar efter i världens mest jämställda land

Läs DI:s artikel med Wes grundare Anna Stenberg, ExpandraMeras VD Jessica Löfström och Börshajens grundare Andra Farhad som diskuterar hur man kan öka jämställdheten i bolag, främst i mansdominerade branscher som bygg och finans. Anna Stenberg trycker på hur mångfald i bolagen leder till högre lönsamhet, aktieavkastning, innovationstakt och kvalitet på besluten. Anna anser att, sedan Wes grundades 2011, har hon sett en stor skillnad. Idag är jämställdhet en fråga som flyttat från HR-chefernas bord till att vara en strategisk lednings- och ägarfråga. Det betyder att bolagen börjar inse att jämställdhet idag är ett konkurrensmedel i jakten på talanger. Läs hela artikeln här:

https://www.di.se/nyheter/naringslivet-halkar-efter-i-varldens-mest-jamstallda-land/


Prevous Item

Intervju med DI TV: Wes rekryterar aktivt bortom de traditionella nätverken

Next Item

Wes anordnade Diversity Impact Awards för andra gången – hyllade initiativ för mångfald och inkludering i näringslivet