“Män bedöms oftare på potential, de kvinnliga kandidaterna ska gärna ha arbetat med exakt det de blir anställda för”

Läs mer om paneldiskussionen om jämställdhet och karriär som Nusin Cilgin var deltog i. Där framgick det bland annat att vårt sätt att bedöma kompetens upprätthåller stereotypa bilder av olika roller på en arbetsplats och motverkar bättre lönsamhet. http://www.karriarochkompetens.se/kvinnor-i-karriren/forbattra-lonsamheten-med-en-jamstalld-arbetsplats


Prevous Item

Företag med många kvinnor i styrelsen har en högre avkastning.

Next Item

Wes rekryterar Cecilia Beck Friis till Paradox Interactives Styrelse.