Läs mer i SvD om Wes och vårt arbete för ökad mångfald och jämställdhet i näringslivet!