Konservativ rekryteringsbransch motverkar jämställdhet i svenskt näringsliv och därmed även lönsammare bolag.

Nusin Cilgin som är partner och chef för research på Wes var gästskribent för ”mitt hållbarhetsjobb.se” som är en del av karriärnätverket Sustainergies verksamhet. Sustainergies förenar näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. Artikeln handlar om hur Wes arbetar för att bryta normer och skapa en diversifierad rekryteringsbransch genom hållbara rekryteringsprocesser.

Läs artikeln här:

http://mitthallbarhetsjobb.se/battre-lonsamhet-med-hallbara-rekryteringsprocesser/


Prevous Item

Wes besökte Blekinge Tekniska högskola tillsammans med Prins Daniel

Next Item

Wes rekryterar Gunilla Spongh till CFO för Preem