Inbjudan: Hur blir fler kvinnor chefer?

Sju av tio chefer i Sverige är män. Knappt en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor. Sverige har inte råd att låta kvinnors kompetens gå till spillo. Vad krävs för att öka jämställdheten och få fler kvinnor på ledande positioner? Välkommen till en diskussion med näringsminister Annie Lööf, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och chefer i svenskt näringsliv.

Den 8-9 februari står Sverige värd för Northern Future Forum. Då träffas ledarna för de nordiska och baltiska länderna samt Storbritannien i Stockholm för att diskutera framtidsutmaningar och utbyta erfarenheter om hur man kan nå långsiktigt hållbar tillväxt. Tillsammans med externa experter från de nio länderna kommer statsministrarna att fokusera på två tillväxtfrågor: kvinnors företagande och ledarskap samt äldre på arbetsmarknaden. Målsättningen är att få till en öppen diskussion och ett bra erfarenhetsutbyte där länderna kan lära av varandra.

I anslutning till detta anordnar Regeringskansliet ett seminarium om en av de frågor som ska diskuteras dagen därpå, nämligen vad som krävs för att få fler kvinnor i ledande positioner. Vilka åtgärder tycker du att företag, politiker och andra aktörer kan och bör vidta? Vad har du för erfarenheter och idéer? Målet är att ta fram tio konkreta lösningar som kan bli inspel till diskussionerna under toppmötet. Näringsminister Annie Lööf inleder seminariet. Även
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni deltar.

Välkommen onsdagen den 8 februari klockan 9.00 – 12.30 i Centralposthusets aula, Mäster Samuelsgatan 70. Osa senast fredagen den 3 februari till sofia@wiminvest.se.

Sofia Falk, en av deltagarna i Sveriges delegation i Northern Future Forum, leder seminariet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med att få fler kvinnor att tacka ja till chefspositioner i stora bolag. Hon svarar gärna på frågor kring seminariet och nås på 073-708 78 08.

Varmt välkommen!


Prevous Item

Tips från headhuntern

Next Item

Passion for Business bjuder in till nätverksträff med Kjell A Nordström