Hur attraherar man som arbetsgivare kvinnliga ledare?

Frågan om en jämställd arbetsplats och fler kvinnor i ledande personer är mångfacetterad och omdiskuterad sedan länge. Men sällan diskuteras hur man skapar ett arbetsgivarvarumärke som är attraktivt för kvinnliga topptalanger eller hur man får kvinnor att vilja utvecklas inom företaget. En undersökning har nu genomförts med ca 2000 av Sveriges kvinnliga ledare. Vill du veta mer? Läs mer i artikeln här.

 


Prevous Item

”To get more women in tech, we need to start at school”

Next Item

The 10 Most Powerful Women in Technology Today