Från ord till handling för ökad mångfald

Idag kan man läsa om Wes i Dagens Industri och hur vi arbetar med att öka mångfalden i näringslivets toppskikt. Vår ambition är att rekrytera framtidsorienterade ledare, både kvinnor och män, som står för ett värderingsdrivet, modernt och inkluderande ledarskap. På bara sex år har vi rekryterat fler än 500 kvinnliga ledare till svenskt näringsliv. För oss handlar det inte bara om att öka andelen kvinnliga ledare, utan även om att öka mångfalden utifrån andra dimensioner – för att bygga mer diversifierade ledningar och styrelser. I år lanserades Wes i Danmark och Norge med lokala landschefer och rekryteringsteam som ska hjälpa de danska och norska storföretagen och tillväxtbolagen att få tillgång till 100% av kompetensbasen och öka sin konkurrenskraft. För att läsa hela artikeln:

http://dagens.di.se/#pages/52095/2/6


Prevous Item

Wes rekryterar Ulrika Sohtell som ny Marknadschef till NetOnNet

Next Item

Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2018?