Företag med många kvinnor i styrelsen har en högre avkastning.

En ny färsk internationell studie från index-leverantören MSCI visar att de bolag som har fler kvinnor i sina styrelser har högre avkastning. Läs mer om vad bland andra Wes grundare Anna Stenberg säger om varför män är överrepresenterade i näringslivets bolagsstyrelser idag och vad man kan göra för att förändra situationen. http://realtid.se/ArticlePages/201512/10/20151210141418_Realtid875/20151210141418_Realtid875.dbp.asp


Prevous Item

Wes är ny samarbetspartner för Framtidens Kvinnliga Ledare 2016!

Next Item

“Män bedöms oftare på potential, de kvinnliga kandidaterna ska gärna ha arbetat med exakt det de blir anställda för”