Fler kvinnor tar plats i företagens styrelser

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år. Ett trendskifte kan vara på gång när det gäller andelen kvinnor i företagens styrelser. I år är andelen kvinnor 24,7 procent jämfört med 22,3 procent förra året, enligt And­ra AP-fondens kvinnoindex. Andelen kvinnor i företagsledningar är lägre, men där har andelen ökat stadigt de senaste åren. År 2010 var siffran 13,8 procent och i år landar den på 18,4 procent. Läs mer om detta i artikeln här.


Prevous Item

“Därför lyfter vi fram kvinnorna”

Next Item

Female Economist of the year