Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2018?

 

Ledarna rankar, för tolfte året i rad, landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

 

Känner du en riktigt bra chef, som är kvinna och max 35 år? Nu öppnar vi nomineringsprocessen för 2018 års Framtidens kvinnliga ledare. Besök Ledarna för att nominera: https://www.ledarna.se/fkl

 

Vinnaren koras i maj

Nomineringen avslutas den 22 januari 2018. De slutliga som är med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2018 blir informerade i april. Vinnaren och hela listan presenteras den 16 maj 2018.

 

Om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som sitter på en ledande position. Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.


Prevous Item

Från ord till handling för ökad mångfald

Next Item

Wes tipsar om hur du kan rekrytera fördomsfritt