Facebook’s COO Sheryl Sandberg inspirerar


Har du 15 min över? Sannolikt inte, men försök hitta en kvart ändå idag och titta på detta klipp. Facebook’s COO Sheryl Sandberg håller en inspirerande dragning om kvinnligt ledarskap och ger tre värdefulla råd kring karriärutveckling. Hon ger också sin syn på varför vi har så få kvinnliga ledare i näringslivet – och vad vi och du kan göra åt det. Sevärt!


Prevous Item

På banan

Next Item

Framtidens Kvinnliga Ledare 2011