Blygsam ökning av kvinnor i toppen!

I veckan släppte AllBright sin tredje rapport om representationen av män respektive kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Där framgår det att utvecklingen av  kvinnor i ledande positioner avstannat, även om det finns en blygsam ökning totalt sett. Positivt är  dock att det för första gången sedan undersökningen gjordes är fler bolag som har minst en kvinna, än noll kvinnor, i ledningsgruppen. Fortfarande är dock 238 av börsens VD:ar  män och enbart 15 VD:ar representeras av kvinnor. Flest kvinnor finns bland konsumentbolagen. Årets klättrare är bolaget Cision som från förra året klättrat hela 235 platser genom att ha utökat antalet kvinnliga styrelsemedlemmar. Den mer jämställda fördelningen har man uppnått genom att rekrytera medlemmar baserat på kompetens, bakgrund och erfarenhet. Läs mer om detta samt hela rapporten här.


Prevous Item

Wes rekryterar Louise von Blixen Finecke till BearingPoint

Next Item

Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor utsedda.