Battle of the numbers

IKEA’s koncernchef Peter Agnefjäll menar att jämställdhet är nyckeln till bättre resultat. Han är även en av de tio VD:arna för några av Sveriges största företag som gått samman för att öka andelen kvinnor på operativa chefspositioner i projektet Battle of the numbers. En av utgångspunkterna i projektet är att ökad jämställdhet är central för affärsnyttan. Peter Agnefjäll säger i artikeln, ”Är det inte bara sunt förnuft att män och kvinnor ska ha lika förutsättningar för att göra karriär? […] Ska vi lyckas rekrytera nya duktiga ledare behöver vi utgå från den största möjliga basen.” Läs mer om Battle of the numbers här och artikeln om IKEA’s jämställdhetsarbete här.


Prevous Item

Do you want to be a part of IKEAs journey towards excellence within IT and Business?

Next Item

IKEA is searching for the next generation of passionate leaders to IKEA Management Program 2014.