Anna Nordén ny HR-direktör på Lunds kommun

Wes är stolta över att ha stöttat Lunds Kommun i rekryteringen av en ny HR-direktör.

Anna Nordén har med sin breda erfarenhet tidigare axlat en rad olika roller inom offentlig sektor. Hon kommer närmast från kommunledningskontoret i Eslöv där hon arbetar som biträdande förvaltningschef. Annas utvecklingsdriv och erfarenheter av modernisering av HR-processer, funktioner, och organisationer är noterade som särskilt viktiga för framgång givet de ambitioner och mål Lunds kommun har framåt. Anna tillträder sin tjänst som HR-direktör i Lunds kommun i början av juni.

Vi önskar Lunds kommun och Anna varmt lycka till framåt!

För mer information se pressmeddelande här.


Prevous Item

Det är nu det börjar, chefen!

Next Item

Anna Nordén new HR director at Lunds Kommun