4 av tio kvinnliga toppchefer siktar ännu högre!

Wes har tillsammans med Kairos Future för andra gången genomfört studien Stjärnkraft där drygt 350 kvinnor i ledande befattningar intervjuats om sin karriär och framtida ambitioner. Resultatet är tydligt och vi kan återigen slå hål på myten att kvinnor inte vill eller vågar aspirera på de absoluta toppositionerna. Över hälften av de tillfrågade kvinnliga cheferna har som ambition att nå toppen inom sin egen organisation, och nästan lika många tror starkt att de kan ta sig dit. Dessutom trodde hela 44% att man de mycket väl skulle kunna nå toppen inom näringslivet eller svensk offentlig sektor. Det är alltså över fyra av tio kvinnliga chefer som har siktet ställt på toppositioner inom arbetslivet!

 

Det som är avgörande när man väljer sin nästa arbetsgivare är rätt ledarskap, kultur och värderingar. Så många som fem av sex kvinnliga chefer anser att ett dåligt ledarskap är en stark anledning att rata en arbetsplats. Två tredjedelar skulle rata en arbetsplats vars värderingar inte stämmer överens med de egna.

 

Om man vill attrahera toppkompetens krävs alltså rätt ledning, kultur och värderingar. Nästan hälften av ledarna uppger att en alltför mansdominerad organisation med ”grabbig” kultur är en orsak att välja bort en arbetsgivare. Dessa tre faktorer är gemensamt de viktigaste för företag och organisationer att åtgärda om de vill locka starka kvinnliga ledare.

 

Utmaningen för företagen handlar alltså inte om att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor som har både ambition och förmåga att ta de allra högsta positionerna utan snarare att man som företag inte rätt ledarskap, värderingar och kultur för att kunna attrahera de här ledarna till sina toppositioner.

 

Läs mer i rapporten här: https://email.kairosfuture.com/hubfs/Rapport%20Stjärnkraft%202018.pdf


Prevous Item

Mångfald, nytänkande och mod i fokus när näringslivets största mångfaldsfrämjare korades

Next Item

Idag kan man läsa om Wes expansion i Dagens Nyheter!