Ingen skillnad på manliga och kvinnliga toppchefer

En stor dansk undersökning krossar myten om “manligt” och “kvinnligt” ledarskap – en gång för alla. Undersökningen konstaterar att kvinnliga toppchefer är minst lika synliga och tydliga i ledarskapet – och i beslutsfattandet – som sina manliga chefskolleger. Den avvisar dessutom argumentet om att vi behöver fler kvinnliga chefer eftersom de har ‘särskilda kompetenser’. Läs mer i artikeln här och om den danska undersökningen här.


Prevous Item

To get more women at the top, you need to start at the bottom.

Next Item

Mäktigaste kvinnorna i IT-Sverige