Vi är Wes

 

 

Nusin Cilgin

Partner & Senior Consultant

Nusin har arbetat med rekrytering och executive search i över åtta år och är specialiserad på att identifiera och rekrytera nyckelpersoner till ledande befattningar. Hon arbetade tidigare som Rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, med fokus på Marknad- och kommunikationsbranschen och har tidigare arbetat på Prime PR. Nusin har en utbildning i företagsekonomi samt i medie- och kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet samt är certifierad inom OPQ & MQ via SHL.

Email: nusin@wesgroup.se

Liv Gorosch

Partner & CEO

Liv har över 15 års erfarenhet från chefsrekryteringsbranschen och har tidigare arbetat på Bohmans Executive, Hudson Global Resources samt varit Regional Manager på Academic Search International. Tidigare kommer Liv från finansbranschen och har bl.a. arbetat som Marknadschef inom GE Capital på nordisk nivå. Liv har en beteendevetenskaplig utbildning kompletterad med Berghs SOC och är certifierad i OPQ & MQ via SHL samt i Decision Dynamics.

Email: liv@wesgroup.se

Anna Stenberg

Founder

Anna kommer från Kinneviksgruppen och har en karriär som VD, Operativ chef och HR-direktör inom MTG bakom sig. Efter åtta år inom koncernen startade hon Wes 2011. Anna är styrelseledamoti IT-bolagen Ingager, Citerus och Tipser samt styrelseordförande i Stockholm School of Economics Alumni Association. Anna har grundat Unga affärskvinnor på Stockholms Handelskammare och har fått utmärkelsen “Framtidens kvinnliga ledare”. Hon är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från Carlson School of Management, Minneapolis.

Email: anna@wesgroup.se

Amelie Wallin

Partner & Senior Consultant

Amelie har framgångsrikt arbetat med ledarförsörjning på ledningsnivå och styrelsenivå i över 15 år. Hon har bl a en bakgrund som VD och Partner på Michaël Berglund Executive Search och rekryterar chefer inom en mängd olika branscher och befattningar. Amelie har även operativ erfarenhet som Marknads- och Försäljningschef på Codan-TryggHansa och Länsförsäkringar samt från Public Relations på MTG. Amelie har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Hon är auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter och certifierad uttolkare av CEB SHL:s testverktyg. Amelie är även medlem i IVAs Näringslivsråd och en flitigt anlitad ledarskapsrådgivare.

Email: amelie@wesgroup.se

Fredrik Steinmann

Senior Consultant, Regional Manager Skåne & Denmark

Fredrik har lång erfarenhet av att identifiera och rekrytera nyckelpersoner till ledande befattningar, framförallt i Öresundsregionen och Danmark. Han har tidigare arbetat 13 år inom IKEA som bland annat HR-chef och i olika chefsroller inom IKEA Digital Solutions. Tidigare har Fredrik en bakgrund som rekryteringskonsult på Manpower och har även arbetat på PricewaterhouseCoopers. Fredrik har en utbildning i företagsekonomi från Stockholms Universitet och är certifierad i CEB´s testverktyg OPQ och MQ samt i PI och PLI via Predictio.

Email: fredrik@wesgroup.se

Ann Hedström

Senior Consultant

Ann har en gedigen erfarenhet som rekryteringskonsult och har tidigare arbetat på Hammer & Hanborg, Boyden och Academic Search International med search av chefer på ledningsnivå och specialister. Hon har en bakgrund inom marknadsföring och snabbrörliga konsumentvaror inom Unilever, är utbildad civilekonom, är certifierad inom bl.a OPQ och MQ från SHL och är diplomerad affärscoach. 

Email: ann@wesgroup.se

Thérèse Bojler

Research Manager & Team Leader

Thérèse har lång erfarenhet av searchuppdrag vid chefs- och specialistrekryteringar. Hon kommer närmast från Hudson Global Resources och har tidigare arbetat som HR-specialist inom MTG koncernen där hon även ansvarade för ett ledarskapsnätverk för kvinnliga chefer i Norden och England. Thérèse har en Master i Företagsekonomi samt inom Sociologi från Uppsala Universitet och är certifierad i Verify, OPQ och MQ via SHL samt inom HUCAMA.

Email: therese@wesgroup.se

Per Fornander

Senior Consultant

Per har över 20 års erfarenhet från ledande linjebefattningar inom bland annat financial services både nationellt och nordiskt. Han har en karriär som VD, landschef och divisionschef i flera nordiska försäkringskoncerner bakom sig. Per har gedigen erfarenhet av stora förändrings-, lönsamhets- och integrationsprojekt kombinerat med de kulturella och ledningsmässiga utmaningar det innebär. Med sin breda erfarenhet från ledande positioner har Per en mycket bra förmåga att snabbt sätta sig in i de utmaningar som ställs på en kandidat i olika situationer och rekryterar ledare till både ledningar och styrelser i en bredd av branscher. Per har en Marknadsekonomutbildning från IHM Business School.

Email: per@wesgroup.se

Agnetha Dahlström

Senior Consultant

Agnetha är Senior Konsult med mer än 15 års erfarenhet från ledande operativa roller inom Retail, Telecom och bank både i Sverige och internationellt. Hon har gedigen erfarenhet av att ha arbetat med att rekrytera chefer, specialister och andra seniora nyckelpositioner. Agnetha har tidigare arbetat på Assessit och Horton International. Hon har en omfattande förståelse för affärsprocesser och utvärdering av management teams. Agnetha är Civilekonom från Uppsala Universitet och är bl.a. i certifierad i SHL:s OPQ, MQ och Verify.

Email: agnetha@wesgroup.se

Åsa Molin

Research Manager

Åsa har över 15 års erfarenhet av att arbeta med research och chefsrekrytering. Hon har arbetat med en bredd av branscher så som IT och Tech, Telecom, Consumer/Retail, Industri, Läkemedel, Fastighet, Bank/Finans. Hon har en bakgrund från sälj- och produktchefsroller inom IT-branschen och en gedigen förståelse för linjechefsrollens utmaningar. Åsa rekryterar till såväl styrelsebefattningar som ledningspositioner och mellanchefsbefattningar och har arbetat med searchuppdrag över hela Sverige såväl som i de andra nordiska länderna.

Email: asa@wesgroup.se

Lena Bello

Senior Consultant

Lena har 13 års erfarenhet från chefsrekrytering med en bakgrund som bland annat Regionschef hos Hudson Global Resources och Senior Rekryteringskonsult hos K2Search. Lena har även lång chefserfarenhet och har bland annat varit VD för Aspect Education samt Global Marknadschef hos STS Education. Lena är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Göteborg. 

Email: lena.bello@wesgroup.se

Anna Lindström

Senior Consultant

Anna har gedigen erfarenhet av att tillsätta ledande befattningshavare och specialister i en rad branscher. Hon kommer närmast från en annan global aktör inom executive search. Innan dess arbetade hon som konsult med ledaruppdrag bl.a. för HiQ på Sony Ericsson Mobile Communications. Anna har även lång operativ erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning på Xerox, HP och Unilever. Hon har också varit verksam som styrelseledamot i bolag noterade på Nasdaq OMX, såsom Securitas Direct och Proact IT Group. Hon är sedan 2011 ordförande i valberedningen för en av Sveriges största ridklubbar. Anna är Civilingenjör i Kemiteknik efter studier vid KTH och Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Anna är certifierad i EQ-i™ och WPT™.

Email: anna.lindstrom@wesgroup.se

Therese Sjödén

Research Manager

Therése är en mycket erfaren Research Manager som har arbetat med executive search sedan 2007. Hon har en bred branscherfarenhet och arbetar med chefsrekryteringsuppdrag på olika chefsnivåer och professioner inom Consumer/Retail/FMCG, Tillverkningsindustri, Bygg/Fastighet, Bank/Finans/Försäkring, Hälso & Sjukvård och andra Tjänste/Serviceföretag. Tidigare kommer Therése från Boyden Executive Search och Horton International. Hon har även flera års erfarenhet av försäljning B2B, inom affärsinformation, CRM och DM.

Email: therese.sjoden@wesgroup.se

Elin Johansson

Researcher & Project Manager

Elin är en driven researcher och projektledare på Wes med en bakgrund från såväl rekrytering som finans och compliance. Hon har tidigare arbetat inom rekrytering och management consulting på Korn Ferry Hay Group och med finans och compliance på Danske Bank. Elin är utbildad ekonom med specialisering inom management på Stockholms Universitet och Amsterdam University of Applied Science.

Email: elin@wesgroup.se

Ida Ahlsson

Researcher & Project Manager

Ida är researcher och projektledare på Wes med en bakgrund från internationell handel och Human Resources. Hon har tidigare arbetat med internationella handelsfrågor på den Svensk-Amerikanska Handelskammaren i Washington D.C. samt inom Human Resources på Volvo Group. Ida har en Masterexamen i Management samt en Ekonomie kandidatexamen med kinesisk inriktning från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Fudan University i Shanghai samt Columbia University i New York.

Email: ida@wesgroup.se

Hannes Fornander

Business Coordinator

Hannes Fornander är en dedikerad Researcher på Wes Tech. Med sin egen erfarenhet från KTH:s Civilingenjörsprogram i Elektroteknik med inriktning på AI och Robotik identifierar Hannes spetskompetens åt techföretag i olika branscher. Hannes har parallellt med sina studier även arbetat på chefrekryteringsföretaget Boyden Executive Search.

Email: hannes@wesgroup.se

Advisory board

Pål Hodann

Chairman, FH Partners

Stina Bergfors

Founder, United Screens

Charlotte Erkhammar

Exec. Vice President and Deputy CEO, Kreab