Vi är Wes

Liv Gorosch

Partner & CEO

Liv har 20 års erfarenhet från chefsrekryteringsbranschen och har tidigare arbetat på Bohmans Executive, Hudson Global Resources samt varit Regional Manager på Academic Search International. Tidigare kommer Liv från finansbranschen och har bl.a. arbetat som Marknadschef inom GE Capital på nordisk nivå. Liv har en beteendevetenskaplig utbildning kompletterad med Berghs SOC och är certifierad i OPQ & MQ via SHL samt i Decision Dynamics.

Email: liv@wesgroup.se

Telefon: 070-433 26 44

Nusin Cilgin

Partner & Senior Consultant

Nusin har arbetat med rekrytering och executive search i över åtta år och är specialiserad på att identifiera och rekrytera nyckelpersoner till ledande befattningar. Hon arbetade tidigare som Rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, med fokus på Marknad- och kommunikationsbranschen och har tidigare arbetat på Prime PR. Nusin har en utbildning i företagsekonomi samt i medie- och kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet samt är certifierad inom OPQ & MQ via SHL.

Email: nusin@wesgroup.se

Telefon: 070-981 67 44

Anna Stenberg

Founder

Anna kommer från Kinneviksgruppen och har en karriär som VD, Operativ chef och HR-direktör inom MTG bakom sig. Efter åtta år inom koncernen startade hon Wes 2011. Anna är styrelseledamoti IT-bolagen Ingager, Citerus och Tipser samt styrelseordförande i Stockholm School of Economics Alumni Association. Anna har grundat Unga affärskvinnor på Stockholms Handelskammare och har fått utmärkelsen “Framtidens kvinnliga ledare”. Hon är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från Carlson School of Management, Minneapolis.

Email: anna@wesgroup.se

Telefon: 073-923 25 32 

Amelie Wallin

Partner & Senior Consultant

Amelie har framgångsrikt arbetat med ledarförsörjning på ledningsnivå och styrelsenivå i över 15 år. Hon har bl a en bakgrund som VD och Partner på Michaël Berglund Executive Search och rekryterar chefer inom en mängd olika branscher och befattningar. Amelie har även operativ erfarenhet som Marknads- och Försäljningschef på Codan-TryggHansa och Länsförsäkringar samt från Public Relations på MTG. Amelie har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Hon är auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter och certifierad uttolkare av CEB SHL:s testverktyg. Amelie är även medlem i IVAs Näringslivsråd och en flitigt anlitad ledarskapsrådgivare.

Email: amelie@wesgroup.se

Telefon: 070-781 11 00 

Ann Hedström

Senior Consultant

Ann har en gedigen erfarenhet som rekryteringskonsult och har tidigare arbetat på Hammer & Hanborg, Boyden och Academic Search International med search av chefer på ledningsnivå och specialister. Hon har en bakgrund inom marknadsföring och snabbrörliga konsumentvaror inom Unilever, är utbildad civilekonom, är certifierad inom bl.a OPQ och MQ från SHL och är diplomerad affärscoach. 

Email: ann@wesgroup.se

Per Fornander

Senior Consultant

Per har över 20 års erfarenhet från ledande linjebefattningar inom bland annat financial services både nationellt och nordiskt. Han har en karriär som VD, landschef och divisionschef i flera nordiska försäkringskoncerner bakom sig. Per har gedigen erfarenhet av stora förändrings-, lönsamhets- och integrationsprojekt kombinerat med de kulturella och ledningsmässiga utmaningar det innebär. Med sin breda erfarenhet från ledande positioner har Per en mycket bra förmåga att snabbt sätta sig in i de utmaningar som ställs på en kandidat i olika situationer och rekryterar ledare till både ledningar och styrelser i en bredd av branscher. Per har en Marknadsekonomutbildning från IHM Business School.

Email: per@wesgroup.se

Telefon: 070-316 77 65

Agnetha Dahlström

Senior Consultant

Agnetha är Senior Konsult med mer än 15 års erfarenhet från ledande operativa roller inom Retail, Telecom och bank både i Sverige och internationellt. Hon har gedigen erfarenhet av att ha arbetat med att rekrytera chefer, specialister och andra seniora nyckelpositioner. Agnetha har tidigare arbetat på Assessit och Horton International. Hon har en omfattande förståelse för affärsprocesser och utvärdering av management teams. Agnetha är Civilekonom från Uppsala Universitet och är bl.a. i certifierad i SHL:s OPQ, MQ och Verify.

Email: agnetha@wesgroup.se

Telefon: 070-973 73 70

Åsa Molin

Research Manager

Åsa har över 15 års erfarenhet av att arbeta med research och chefsrekrytering. Hon har arbetat med en bredd av branscher så som IT och Tech, Telecom, Consumer/Retail, Industri, Läkemedel, Fastighet, Bank/Finans. Hon har en bakgrund från sälj- och produktchefsroller inom IT-branschen och en gedigen förståelse för linjechefsrollens utmaningar. Åsa rekryterar till såväl styrelsebefattningar som ledningspositioner och mellanchefsbefattningar och har arbetat med searchuppdrag över hela Sverige såväl som i de andra nordiska länderna.

Email: asa@wesgroup.se

Lena Bello

Senior Consultant

Lena har 13 års erfarenhet från chefsrekrytering med en bakgrund som bland annat Regionschef hos Hudson Global Resources och Senior Rekryteringskonsult hos K2Search. Lena har även lång chefserfarenhet och har bland annat varit VD för Aspect Education samt Global Marknadschef hos STS Education. Lena är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Göteborg. 

Email: lena@wesgroup.se

Telefon: 070-755 49 96

Per Svahn

Senior Consultant

Per har en bakgrund som HR chef i olika globala bolag och organisationer, både svenska och amerikanska bolag såsom Ericsson, Danaher och Avanade, samt Röda Korset. Han har också arbetat fem år som konsult inom Executive Search på Headlight International och Accord Group. Per har erfarenhet från flertalet branscher både som anställd och som konsult, och framförallt har han erfarenhet av teknikintensiva företag inom telekom, IT, energi och industri. Per har en fil kand från P-linjen vid Linköpings Universitet samt en Högskoleingenjörsexamen i Energiteknik från Mälardalens Högskola. Han är även diplomerad coach motsvarande ACC-nivå enligt ICF. Per är också partner i det globala konsultföretaget Avvartes.

Email: per.svahn@wesgroup.se

Heléne Hård af Segerstad

Senior Consultant

Heléne har över 11 års erfarenhet av att rekrytera och identifiera ledare. Hon har även en lång karriär inom Investor bakom sig och har arbetat som PR-konsult. Med en rykande färsk MA i Digital Management från Hyper Island & Teesside University, har Heléne hög förståelse för företags utmaningar i en föränderlig och digitaliserad värld. Tidigare har hon arbetat som Managing Consultant med fokus på rekrytering och interimslösningar inom marknad- och kommunikation. Hon har även en diplomutbildning från Berghs School of Communication och är diplomerad coach samt utbildad vid Poppius journalistskola. Heléne är certifierad i Verify, OPQ och MQ via SHL. Med sin passion för människor och sin ambition att söka efter den perfekta matchningen för att säkra en hållbar rekrytering, arbetar Heléne innovativt och agilt för att överträffa kunders och kandidaters förväntningar.

Email: helene@wesgroup.se

Telefon: 070-336 46 02

Anna Enggren Johanson

Senior Recruitment Consultant & Regional Manager

Anna är Seniorkonsult och Regionchef för Skåne och Danmark. Hon har mer än 10 års erfarenhet från chefsroller i både Sverige och Danmark och gedigen erfarenhet av att rekrytera till många olika branscher och professioner. Anna har drivit utveckling i stora matrisorganisationer och har en god förståelse för de utmaningar som företag och dess ledare ställs inför. Hon kommer senast från Qsearch AB där hon, precis som i sina ledarroller, tillsatt många ledare. Anna är Civilekonom från Stockholms Universitet, certifierad styrelseledamot och certifierad i SHL:s OPQ, MQ och Verify.

Email: anna.ej@wesgroup.se

Telefon: 076-119 61 97

Elisabet Hyvärinen

Office Manager & Business Coordinator 

Elisabet är Office Manager & Business Coordinator på WES och är ansvarig för att få våra kunder och kandidater att känna sig hemma och välkomna hos oss. Elisabet arbetar också med verksamhetsövergripande projekt såsom tex den åriga galan, Diversity Impact Awards. Hon har en fil.kand i Pedagogik från Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet. Före studierna har hon en lång erfarenhet inom detaljhandel, kundbemötande och service. 

Email: elisabet@wesgroup.se

Telefon: 072-003 60 22 

Wuendy Cardenas 

Research Manager

Wuendy arbetar som Research Manager på Wes och har gedigen erfarenhet av search- och rekryteringshantverket. Hon har arbetat med rekrytering och human resources sedan 2007 både i Sverige och internationellt. Närmast kommer hon från chefsrekryteringsbolaget Proximo Rekrytering där hon arbetade som Researcher med uppdrag inom bland annat Consumer/Retail/FMCG, Tillverkningsindustri, Bygg/Fastighet, Bank/Finans, Sjukvård och andra Tjänste/Serviceområden. Tidigare i sin karriär var Wuendy Talent Manager på Universum och ansvarade för rekryteringen till bolagets verksamheter runtom i Europa. Wuendy är uppväxt i Venezuela, har en examen i Management & Organisationskunskap och Arbetsrätt från Stockholms Universitet samt en magisterexamen i Språk och Översättning från Pauuniversitet i Frankrike.

Email: wuendy@wesgroup.se 

Elin Johansson

Researcher & Project Manager

Elin är en driven researcher och projektledare på Wes med en bakgrund från såväl rekrytering som finans och compliance. Hon har tidigare arbetat inom rekrytering och management consulting på Korn Ferry Hay Group och med finans och compliance på Danske Bank. Elin är utbildad ekonom med specialisering inom management på Stockholms Universitet och Amsterdam University of Applied Science.

Email: elin@wesgroup.se

Henrietta Bean

Project Manager

Henrietta är projektledare för Diversity Impact Awards och Framtidens Kvinnliga Ledare. Hon har över 8 års erfarenhet av diversity and inclusion, där hon stöttat och utbildat ledare och medarbetare, i frågor som rör mångfald och inkludering kopplat till rekrytering, ledarskap och värderingsarbete. Henrietta har byggt upp det sociala företaget Mitt Liv AB (Svb)s verksamhet i Stockholm, samt drivit och utvecklat mentorprogrammet Mitt Livs Chans som bygger broar in i det svenska arbetslivet för akademiker med utländsk bakgrund. Henrietta har mångårig internationell erfarenhet från att ha arbetat inom event och konsulting, i bland annat Storbritannien och Tyskland. Henrietta är utbildad civilekonom från Mitthögskolan i Östersund och en MA från Bournemouth University, UK.

Email: henrietta@wesgroup.se

Telefon: 073- 837 87 20

 

Eva Winberg

Senior Consultant

Eva är Seniorkonsult med gedigen erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister på ledande befattningar. Tidigare har hon arbetat med rekrytering på Impact Sverige, Navigio och Horton International. Eva har även bred erfarenhet av att driva bestående tillväxt inom företags- och personalledning, affärsutveckling, HR, marknad, försäljning och inköp från roller som bl a VD, HR-, Marknads- och Leveransansvarig, både i Sverige och internationellt. Erfarenhet som har bidragit till stor förståelse för olika branscher, organisationer, verksamheter, befattningar och deras utmaningar. Hon har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet och är certifierad i OPQ, MQ och Verify på SHL.

Email: eva@wesgroup.se

Telefon: 070- 424 51 10

Advisory board

Pål Hodann

Chairman, FH Partners

Stina Bergfors

Founder, United Screens

Charlotte Erkhammar

Exec. Vice President and Deputy CEO, Kreab