Vi bryter normer i en
traditionstyngd bransch.

På Wes har vi rekryterat mer än 700 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag, 80% av dessa är kvinnor. Bättre balans mellan kvinnliga och manliga ledare betyder bättre lönsamhet. Därför arbetar allt fler företag medvetet för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Trots det är 80% av kandidaterna som presenteras av chefsrekryteringsföretag i Sverige idag fortfarande män.

Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. Vi är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess. Det har gjort oss till Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag. Under 2017 har Wes även expanderat till Norge och Danmark.

Bredare perspektiv

Wes går mot strömmen i chefsrekryteringsbranschen och ser till hela kompetensutbudet i marknaden genom att alltid identifiera och inkludera de bästa kvinnliga ledarna i varje rekryteringsprocess.

Vi gör märkbar skillnad

Wes har hjälpt närmare 40 företag och organisationer att få sin första kvinnliga VD, CFO eller styrelseledamot någonsin. Vi har även bidragit till att över 70 företag och organisationer förbättrat mångfalden i sina ledningar och styrelser. Därtill har vi fler än 12 000 kvinnliga ledare i vårt kandidatnätverk.

Ett nytt sätt att arbeta

När man ska hitta dagens och morgondagens ledare kan man inte använda gårdagens sätt att arbeta. Därför erbjuder vi en innovativ rekryteringsmetod där vi går bortom de traditionella nätverken i searchprocessen och i kartläggningen av tänkbara kandidater. Det skapar bättre förutsättningar att hitta rätt person i varje enskilt uppdrag.

Vår vision

Wes vision är att aktivt bidra till att öka mångfalden i svenskt, norskt och danskt näringsliv.